ENG
ОЕСР ПРЕДСТАВИЛА ЩОРІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПРОЦЕДУР ВЗАЄМНОГО УЗГОДЖЕННЯ ЗА 133 ЮРИСДИКЦІЯМИ

Дата публікації:

20.12.2023

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 14 листопада 2023 року, під час заходів до чергового Дня податкової визначеності ОЕСР (OECD Tax Certainty Day 2023) та в рамках виконання Кроку (Дії) 14 Плану протидії BEPS,  представила щорічну інформацію та статистичні дані за 2022 рік, а також номінації (нагороди) компетентних органів стосовно процедур взаємного узгодження (MAP 2022 та нагороди MAP 2022 відповідно).

Статистичні дані охоплюють рекордні 133 юрисдикції та практично всі випадки (справи) процедур взаємного узгодження (абревіатура англ. – MAP) і мають забезпечити об’єктивну та глобальну систему відліку, а також загальне уявлення про конкретну країну, що водночас дає змогу  оцінити загальний прогрес та вказати напрями за MAP, за якими потрібна подальша робота.

Фахівці ОЕСР зазначили, що статистичні дані за MAP за 2022 рік вказують на такі загальні тенденції:

 • Платники податків використовують MAP частіше, ніж будь-коли раніше. Кількість нових справ щодо MAP, відкритих у 2022 році, зросла (майже на +3%) порівняно з 2021 роком.
 • Однак у 2022 році було закрито менше справ щодо MAP. У 2022 році було закрито приблизно на 4% менше справ щодо MAP, ніж у 2021 році, що стосується як справ щодо трансфертного ціноутворення (-0,5%), так і закритих справ з інших питань (майже -6,5%). Незважаючи на те що 2021 рік був зірковим роком стосовно закриття справ (+13% порівняно з 2020 роком), оскільки багато компетентних органів надавали пріоритет простішим справам, результатом 2022 року було повернення до базового рівня закриття справ щодо MAP. Наявне значне зростання закриття справ щодо MAP порівняно із 2020 (майже +9 %) та 2019 (+3,5%) роками.
 • Результати розгляду справ щодо MAP загалом залишаються позитивними. Близько 73% справ щодо MAP, укладених у 2022 році, повністю вирішили питання як трансфертного ціноутворення, так і інші питання. Приблизно 2% справ щодо MAP було закрито без досягнення домовленості (укладання відповідної угоди). Обидва ці показники залишаються на рівні 2021 року.
 • Середній час розгляду однієї справи починає наближатися до 24-місячної цілі. У середньому на закриті справи MAP у 2022 році знадобилося 25,3 місяця порівняно з 26 місяцями у 2021 році, що на один крок наближає до мети у 24 місяці. Зокрема, справи з питань трансфертного ціноутворення в середньому тривали 29 місяців, порівняно з 32,3 місяців у 2021 році. Ці результати є позитивними та показують, що, незважаючи на те, що платники податків все частіше вимагають MAP, компетентні органи в цілому справляються з цим викликом завдяки збільшенню ресурсів та кращому управлінню справами.

За 2022 рік нагороди щодо MAP, які вручаються ОЕСР як визнання зусиль компетентних органів окремих держав (юрисдикцій), отримали:

 • Нідерланди та Нова Зеландія – за найкоротший час закриття справ щодо трансфертного ціноутворення та інших справ відповідно;
 • Канада – за найменшу частку справ до 2016 року, що залишилися незакритими;
 • Люксембург та Норвегія – за найефективніше управління навантаженням з опрацювання за закриття справ щодо MAP;
 • Данія та Ірландія – спільну нагороду для пар юрисдикцій, які найефективніше впоралися зі своїми спільними справами щодо трансфертного ціноутворення;
 • Німеччина та Ірландія – спільну нагороду для пар юрисдикцій, які найефективніше впоралися зі своїми спільними справами з інших (ніж трансфертне ціноутворення) питань.

Нарешті, нагороду як найбільш досконала юрисдикція у закритті справ щодо MAP отримали Нідерланди, які за 2022 рік закрили ще 102 справи з позитивними результатами (укладеними угодами) порівняно з 2021 роком із збільшенням показників закриття як справ із питань щодо трансфертного ціноутворення, так і для справ з інших питань.

Суттєвим є те, що у цей день ОЕСР також вперше опублікувала видання «Зробити механізми вирішення суперечок більш ефективними – Зведена інформація про процедури взаємного узгодження 2023» (Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective – Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023), яке в одному документі надає зацікавленим сторонам огляд опублікованої інформації щодо MAP у розрізі кожної країни (юрисдикції), яка є членом Всеохоплюючої (Інклюзивної) структури ОЕСР/G20 з протидії BEPS. Інформація про процедури взаємного узгодження за 2023 рік підсумована та консолідована в одній публікації, яка далі буде щорічно оновлюватися разом із статистичними даними по MAP.

Відповідно до вимог впровадження мінімального стандарту Кроку (Дії) 14 Плану протидії BEPS, протягом останніх років, члени Всеохоплюючої структури опублікували безпрецедентну кількість інформації про свої програми стосовно процедури MAP, яка включає:

1) правила, інструкції та процедури щодо доступу та використання MAP, надані платникам податків зазвичай через вебсайт їх міністерства фінансів або податкової адміністрації;

2) профіль MAP країни відповідно до узгодженого шаблону на спільній публічній платформі, доступній на вебпорталі ОЕСР;

3) статистичні дані щодо MAP відповідно до узгодженої системи звітності, доступної на вебсайті ОЕСР; і

4) звіти про експертну перевірку (оцінювання) відповідно до мінімального стандарту Дії 14, які містять інформацію про те, яким чином учасник Всеохоплюючої структури запровадив мінімальний стандарт Кроку (Дії) 14, які також доступні на вебсайті ОЕСР (станом на 15 серпня 2023 року).

Щоб зробити цю інформацію більш доступною для всіх зацікавлених сторін, у грудні 2022 року Форум FTA MAP погодився узагальнити та консолідувати опубліковану інформацію щодо MAP для всіх учасників Всеохоплюючої структури в одній публікації під назвою «Зведена інформація про процедури взаємного узгодження» (далі – Звіт). Мета підготовки Звіту полягає в тому, щоб дати стислий опис програми MAP кожного члена Всеохоплюючої структури, додатково висвітлити поточні зусилля Форуму FTA MAP спрямовані на те, щоб процедура взаємного узгодження (MAP) стала більш своєчасною, ефективною та результативною.

У цьому Звіті для кожного члена Всеохоплюючої структури зазначено:

1) останні події щодо MAP;

2) короткий огляд програми MAP, включаючи загальні відомості про мережу податкових угод (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування (УУПО), зазначення компетентного органу з питань MAP, а також посилання на наявне в юрисдикції керівництво (порядок) щодо MAP та профіль MAP юрисдикції;

3) короткий виклад наявної статистики щодо MAP, за винятком юрисдикцій, які не мають чинних УУПО, які містять будь-які положення щодо розподілу прав на оподаткування.

Якщо інформація в будь-якій категорії не була надана відповідною юрисдикцією, це зазначається у відповідному розділі.

Огляд статистики MAP кожної юрисдикції, що міститься в Звіті, представляє дані, які щороку надсилалися цією юрисдикцією для публікації на вебсайті ОЕСР.

У відомостях, узагальнених ОЕСР щодо України (сторінки 417-419 Звіту), зокрема, зазначено, що:

 • у квітні 2023 року Україна ратифікувала Протокол до податкової угоди з Катаром щодо приведення її у відповідність до Мінімального стандарту Кроку (Дії) 14 Плану протидії BEPS;
 • у березні 2023 року на вебпорталі ОЕСР оновлено профіль МАР України;
 • Україна ще тільки має пройти експертну перевірку (оцінку) за Кроком (Дією) 14;
 • мережа податкових угод (конвенцій) України охоплює 71 договір, застосовний до 72 юрисдикцій (охоплює усі договори, хоча не всі вони в обов’язковому порядку є чинними);
 • Конвенція MLI BEPS є чинною для України;
 • стан мережі податкових угод України має такий вигляд: угоди, які відповідають Мінімальному стандарту Кроку (Дії) 14 після впливу положень MLI – 26; угоди, щодо яких тривають заходи приведення їх у відповідність до Мінімального стандарту Кроку (Дії) 14 – 35; після впливу/заходів залишилися угоди, які не відповідають Мінімальному стандарту Кроку (Дії) 14 – 10.

Також повідомлено, що в Україні над справами MAP працюють п’ять посадових осіб Міністерства фінансів України, у тому числі троє в окремому спеціальному відділі з питань MAP. У Державній податковій службі України через відсутність на сьогодні справ МАР за податковими угодами, в яких ДПС виступає в ролі компетентного органу, станом на серпень 2023 року відсутній персонал, який би окремо спеціалізувався на MAP.

Окремо у Звіті вказані контактні особи Мінфіну та ДПС для скерування запитів на процедуру взаємного узгодження та зазначено, що порядок здійснення процесів МАР визначено статтею 108-1 Податкового кодексу України та відповідним наказом Мінфіну від 30.12.2020 № 820. Для ознайомлення з більш детальною інформацією щодо статистики України щодо МАР запропоновано звернутися за посиланням https://www.oecd.org/tax/dispute/map-statistics-ukraine.pdf.

Водночас зазначено, що у 2022 році були відсутні справи MAP, які були б закриті Україною у вказаному році, а на завершення 2022 року на інвентарному обліку в Україні було дві справи MAP, які не стосуються питань трансфертного ціноутворення (тобто присвоєння/перерозподілу прибутку).

З огляду на викладене та враховуючи популярність і зростання  кількість запитів щодо процедури взаємного узгодження у світі із року в рік як найбільш дієвого інструмента узгодження спірних питань у сфері міжнародного оподаткування, надалі можна очікувати практичного застосування та поступового збільшення кількості випадків використання цієї процедури і в Україні.

Опубліковано в “Юридичній практиці”:

https://pravo.ua/oesr-predstavyla-shchorichnu-informatsiiu-shchodo-protsedur-vzaiemnoho-uzhodzhennia-po-133-iurysdyktsiiakh/?fbclid=IwAR2OI4A36NYbHd2aCiV-nGGiNYwjyIdpSEgha1ITLWDDGR9oUw2DWts8o-Y

Поділитися матеріалом:
Інша аналітика