ENG
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ «ВИТЯГНУТОЇ РУКИ»: СУДОВА ПРАКТИКА З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Дата публікації:

18.01.2024

Маємо рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у вигляді ухвали від 21 листопада 2023 року в справі № 200/4921/20-а з оскарження результатів перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» ПрАТ «ММК ім. Ілліча», де Суд за наявних підстав закрив касаційне провадження.

Зазначене рішення є дуже цікавим з огляду на те, що в Україні складається судова практика з питань трансфертного ціноутворення.

І дуже важливим є формування саме усталеної судової практики вирішення спорів, що виникають із подібних правовідносин. Це рішення Суду є підтвердженням того, що подібність правовідносин має визначатися обставинами кожної конкретної справи, а саме предмета спору, підстав позову, змісту позовних вимог та фактичних обставин, які встановлені.

І саме тут є важливі складові частини, правильність визначення яких надасть відповідь щодо подібності правовідносин за порівнюваних обставин, які мають юридичне значення.

Це рішення КАС ВС є показовим з огляду на те, як велика робота по суті предмета, а саме визначення та відстоювання правильності підходів відповідно до методології ТЦ сторін спору (зокрема, у випадку цієї справи – визначення та застосування методів ТЦ, інформаційних джерел, проведення коригувань тощо), може нівелюватися процесуальними (формальними) чинниками з відповідними наслідками.

По суті, в цій справі як остаточну ми маємо позицію Першого апеляційного адміністративного суду, викладену в постанові від 22.08.2022, де визначено правомірність позиції суб’єкта господарювання.

Висновки, зазначені у вказаному рішенні суду, є важливими з точки зору формування позиції, зокрема, щодо можливості використання даних відповідного інформаційного джерела, з яких можливо виділити таке:

1.«Самі собою значення біржових котирувань, в тому числі за відомостями агентства Platts, не мають жодного зобов`язального характеру під час укладення договорів між учасниками торговельних відносин». Тобто норма підп. 14.1.270 ст. 14 ПКУ у зазначеному розумінні не є зобов’язальною для суб’єкта господарювання.

2.Визначення, що надаються “Керівництвом по методології і специфікації технічних норм по сталі, металобрухту, феросплавів та інших металів” S&P Global Platts (далі – керівництво або методологія), не дають змоги перевірити, чи відповідають вимогам українського законодавства щодо пов`язаності осіб дані, опубліковані S&P Global Platts (далі – Platts).

3.У керівництві відсутнє будь-яке пояснення щодо того, яким чином відбувається коригування інформації, отриманої Platts, щодо різних марок чавуну на відмінності у фізичних та хімічних характеристиках товару. Водночас методологія не містить інформації щодо застосування знижок, надбавок, бонусів тощо, які вплинули на дані, що публікуються Platts.

4.У методології відсутня будь-яка інформація щодо функцій, ризиків та активів сторін операцій. Тому неможливо проаналізувати зіставність функцій, ризиків та активів сторін КО та даних Platts, відсутня інформація для проведення відповідних коригувань зіставності. Platts самостійно здійснює коригування умов оплати для отриманих даних. Відсутня детальна інформація щодо порядку здійснення такого коригування, а також не зазначені джерела інформації, що застосовуються для таких цілей.

5.Platts публікує інформацію не лише щодо фактично здійснених операцій, а також ціни попиту/пропозиції, індикативні значення, інші дані, за якими фактична реалізація товару, можливо, ніколи не відбувалась або відбувалась не на дату опублікування, а в майбутньому. Відповідно до методології та відповіді Platts здійснюється так звана нормалізація цін, повну методику та джерела якої, а так само вплив на котирування встановити неможливо.

6.Застосування контролювальним органом методу порівняльної неконтрольованої ціни на основі даних лише Platts (фактично використано лише одне джерело інформації), дані якого жодним чином не зіставлялися з іншими джерелами інформації та яке при цьому не забезпечує отримання достовірних даних щодо фактично здійснених операцій, у цьому випадку є неправомірним.

Іншими важливими висновками судового рішення є такі:

7.Контролювальний орган не обґрунтував правомірність продовження строку перевірки, оскільки наказ на її продовження взагалі не містить обґрунтування необхідності продовження такого строку (у вказаному наказі відсутнє посилання на передбачені підп. 39.2.9 ст. 39 ПКУобставини, зокрема щодо необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів), в акті не наведено відомостей і до суду не надано доказів стосовно надіслання вказаного запиту.

8.Колегія суддів визначила неприйнятними доводи контролювального органу щодо доцільності здійснювати розрахунок ринкових діапазонів та порівняння цін в КО на відповідність ринковим у валюті контрагентів з огляду на те, що такі дії не передбачені законодавством України та суперечать вимогам підп. 39.2.2.3 ст. 39 ПКУ (визначення зіставності може здійснюватися за результатами аналізу, зокрема, офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого НБУ, у разі використання такої валюти в розрахунках).

У результаті суд апеляційної інстанції з огляду на норми права та проведений аналіз акта перевірки, експертного висновку погодився з висновком суду першої інстанції про недоведеність правомірності прийняття спірних податкових повідомлень-рішень та необхідності їх скасування.

Водночас Суд зазначив, що будь-яких інших порушень, у тому числі щодо здійснення платником податків усіх необхідних розрахунків, в межах обраного методу ціноутворення, а також вибору показника рентабельності, згідно з яким проводиться розрахунок діапазону ринкової рентабельності зіставних компаній; розрахунку діапазону рентабельності зіставних компаній, вибору сторони контрольованої операції, що тестується; групування операцій для аналізу тощо контролювальний орган в акті перевірки не встановив.

Підготовлено за матеріалами рішень Касаційного адміністративного суду Верховного Суду (ухвала від 21.11.2023) у справі № 200/4921/20-а та рішень попередніх судових інстанцій.

Опубліковано в “Юридичній практиці”:

https://pravo.ua/dotrymannia-pryntsypu-vytiahnutoi-ruky-sudova-praktyka-z-pytan-transfertnoho-tsinoutvorennia/

Поділитися матеріалом:
Інша аналітика