UKR
Результати самостійного коригування цін контрольованих операцій, проведеного в Україні протягом 2023 року, а також підсумки 2015 – 2023 років (за дев’ять років)

Date of publication::

27.02.2024

Державна податкова служба України оприлюднила показники результатів самостійного коригування цін контрольованих операцій (далі – КО) в 2023 році.

Далі в цій публікації, із врахуванням та опрацюванням ряду інших інформаційних повідомлень та презентаційних матеріалів ДПС України останніх років, надаються узагальнені відомості про результати самостійного коригування цін КО як окремо за 2023 так і за дев’ять останніх років в цілому.

2023 рік

Протягом 2023 року понад 400 платників податків (кожний 6-й платник податків, який подав звіт про КО) здійснили самостійне коригування цін контрольованих операцій (далі – КО) і сум податкових зобов’язань, за результатами яких добровільно збільшили фінансовий результат до оподаткування на 6,9 млрд грн, що призвело до нарахування податку на прибуток підприємств в сумі 0,6 млрд грн та зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування цим податком в сумі 3,7 млрд гривень.

За оцінкою податківців вказана вище сума коригувань є більшою за 4,2 млрд грн – середньорічний показник самостійного коригування цін КО за 2015 – 2023 роки на 2,7 млрд гривень.

Для більш детального порівняння, нагадаю, що, згідно минулорічних презентаційних матеріалів Державної податкової служби України про результати 2022 року (від 13.02.2023), загальна сума самостійного коригування цін КО – становила 4,9 млрд грн (близько 400 додатків ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств / платників податків), однак за 2021 рік цей показник становив 5,9 млрд грн (близько 550 додатків ТЦ / платників податків), а за 2020 рік – 5,1 млрд грн (близько 340 додатків ТЦ / платників податків).

За інформацією податківців понад 55 % від загальної суми коригувань проведено платниками податків, які отримали запити про подання інформації відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та документації (додаткової інформації) з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ). Порядок отримання інформації органами державної податкової служби затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1245 (зі змінами).

На думку контролюючого органу, значний влив на формування позиції платників податків щодо самостійного коригування цін у КО мали раніше розроблені порядки встановлення відповідності умов КО щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» (далі – ПВР) (наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2020 № 19), які набрали чинності з 2021 року. Застосування методології та підходів, визначених порядками, надало можливість платникам податків (експортерам/імпортерам сировинних товарів) (перелік сировинних товарів для цілей ТЦ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1221) переглянути розрахунки обсягів оподаткованого прибутку підприємства відповідно до ПВР та провести самостійне коригування податкових зобов’язань за результатами перегляду цін КО і сум податкових зобов’язань до початку проведення перевірок з питань ТЦ.

Найбільша кількість коригувань протягом 2023 року проведена платниками податків, які здійснюють свою діяльність у наступних галузях промисловості:

 • хімічній та фармацевтичній – 32 %,
 • машинобудівельній – 17 %,
 • агропромисловій – 10,5 %,
 • харчовій – 6 %,
 • фінансовій та банківській – 4,1 %,
 • паливній – 2,5 %,
 • інші галузі промисловості разом – менше 27 %.

Основними країнами реєстрації контрагентів – нерезидентів, щодо яких протягом 2023 року здійснювались коригування цін КО і сум податкових зобов’язань, є:

 • Швейцарська Конфедерація – 19 %,
 • Об’єднані Арабські Емірати – 14 %,
 • Федеративна Республіка Німеччина – 9 %,
 • Республіка Кіпр – 6 %,
 • інші країни разом – 52 %.

 

2015-2023 роки

Враховуючи попередні відомості іншого інформаційного повідомлення Державної податкової служби України за попередні роки від 17.02.2023, протягом 2015 – 2023 років згідно відомостей контролюючого органу завдяки сумлінності платників податків за ці дев’ять років понад 1 тис. платників податків подано 2,7 тис декларацій (уточнюючих) з податку на прибуток підприємств і самостійно збільшено фінансові результати до оподаткування на загальну суму понад 37,4 млрд грн за КО, умови яких не відповідають ПВР. За наслідками даних коригувань задекларовано збільшення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств на понад 3,4 млрд грн та зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування вказаним податком більше ніж на 14,4 млрд грн.

Все це платники податків здійснили незважаючи на дію мораторію щодо проведення документальних перевірок, у зв’язку з карантинними обмеженнями, пов’язаними з COVID-19 та воєнним станом в Україні, дію самого воєнного стану після завершення мораторію на проведення позапланових документальних перевірок з питань дотримання відповідності КО ПВР (перевірок з ТЦ).

Додаткові відомості щодо самостійного коригування цін у КО

Контролюючий орган звертає увагу платників податків, що Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни до пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, згідно з яким тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пені.

Неможливо не погодитись із думкою податківців, що платникам податків доцільно на системні основі та регулярно переглядати проведені КО на відповідність ПВР (за ряд попередніх звітних періодів, а не тільки за останній звітних період) та, за необхідності, користатись можливістю проведення самостійних коригувань цін у КО відповідно до п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 та п. 50.1 ст. 50 Кодексу, здійснюючи розрахунок податкових зобов’язань відповідно до мінімальних або максимальних значень діапазонів цін/рентабельності (в залежності від сторони дослідження) і подаючи уточнюючі розрахунки без застосування штрафних санкцій та пені.

Нагадаємо, що податкові зобов’язання у разі проведення самостійного коригування ціни у КО розраховуються відповідно до мінімального значення діапазону цін (рентабельності), що відповідає ПВР, – для експортних операцій та до максимального значення діапазону цін (рентабельності) – для імпортних операцій.

Якщо умови здійснення КО, які не відповідають ПВР, будуть встановлені контролюючим органом (за умови, що платник податків не скористався своїм правом на проведення самостійного коригування), то розрахунок податкових зобов’язань проводиться згідно із ціною (показником рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону.

У разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податків податковій звітності, внесення змін здійснюється відповідно до норм ст. 50 Кодексу.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Кодексу, зокрема, надіслати уточнюючу декларацію з податку на прибуток підприємств і сплатити суму недоплати й штраф у розмірі 3 відс. від такої суми до дати її подання. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючої декларації за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування згідно зі ст. 39 Кодексу в строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним.

Також платник податків має право відобразити суму недоплати у складі декларації з податку на прибуток підприємств, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

Отже, законодавчо передбачено пом’якшення відповідальності платника податків при самостійному розрахунку суми заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств у разі встановлення невідповідності умов КО ПВР і проведенні відповідних коригувань до початку перевірки з питань ТЦ (п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу), а також застосуванні штрафу за його заниження (п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

У разі проведення платником податку самостійного коригування ціни у КО згідно з п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, до декларації (уточнюючої) з податку на прибуток підприємств в обов’язковому поряду подається Додаток ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку».

З цього приводу нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зі змінами, внесеними наказом від 27.12.2023 № 725 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2023 року № 673», викладено у новій редакції форми Звіту про контрольовані операції та Додатка ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та затверджено зміни до Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Накази набрали чинності 06.02.2024 та відповідно до них у платника податків, зокрема, у разі необхідності здійснення самостійного коригування цін у КО та після реалізації контролюючим органом технічної можливості подання згаданих форм в оновленому вигляді, додатково з’явиться обов’язок у Додатку ТЦ до податкової декларації податку на прибуток підприємств додатково зазначати:

 • номер і дату доповнення (змін) до контракту (договору);
 • умови постачання товарів відповідно до правил «Інкотермс»;
 • показник, що коригується, та одиниці виміру продажу (придбання) товарів (робіт, послуг).

Наприкінці, ще раз наголосимо, що при самостійному коригуванні платником податків цін у КО до нього застосовуються штрафи у розмірах менших, ніж у випадку визначення контролюючим органом суми заниженого податкового зобов’язання за такими операціями відповідно до ст. 123 Кодексу.

Наведена у цій публікації статистика доводить, що платники податків, які подають звіти про КО усвідомлюють це та з кожним роком здійснюють коригування цін у КО все в більших обсягах.

Share:
Other analytics