ENG
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І БІЛОКОМІРЦЕВА ЗЛОЧИННІСТЬ

Ми забезпечуємо комплексний захист прав та інтересів клієнтів у кримінальних справах економічного, службового або корупційного характеру. Зокрема й у питаннях, що стосуються «білокомірцевої злочинності» (white-collar crime) — правопорушень, які вчиняються особами з високим статусом у суспільстві, а саме чиновниками, політиками або бізнесменами.

ЩО МИ РОБИМО:

  • Проведення юридичних консультацій та комплексної кримінально-правової експертизи злочинів
  • Підготовка необхідних процесуальних документів — клопотань, заяв, скарг тощо
  • Представництво та захист інтересів клієнтів на будь-якому етапі кримінального провадження
  • Захист бізнесу від протиправних дій та посягань з боку контрагентів та недобросовісних конкурентів
  • Повний адвокатський супровід в антикорупційних справах: від розробки тактики та стратегії до оскарження рішення