ENG
Чи мають право військовослужбовці, відряджені до державних органів, на отримання додаткової винагороди у розмірі 30 000 грн?

Дата публікації:

28.02.2024

Серед військовослужбовців постало питання чи мають вони право на виплати передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (далі – Постанова №168), у випадку їх відрядження до державних органів, установ та організацій.

Нещодавно на це питання дав відповідь Верховний Суд у зразковій справі № 640/13029/22.

06 лютого 2024 року Верховний Суд ухвалив рішення у зразковій справі № 640/13029/22, у якому вказав на те, що військовослужбовці мають право на виплату додаткової винагороди, встановленої Постановою №168, у випадку якщо вони відряджені до інших державних органів, а також зобов`язав відповідача нарахувати і виплатити таку винагороду позивачу, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Відповідно до обставин, які склались у справі № 640/13029/22 позивача (військовослужбовця) відряджено до Національного космічного агентства України (далі – НКА України) із залишенням на військовій службі. Проте, позивачу за період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2022 року не виплачувалась додаткова винагорода, установлена Постановою № 168.

Верховний Суд указав на те, що питання матеріального та морального стимулювання військовослужбовців ЗСУ під час дії воєнного стану було врегульовано Постановою №168, якою на період дії воєнного стану запроваджено виплату додаткової винагороди військовослужбовцям.

Колегія суддів зауважила, що правовими та соціальними наслідками прийняття такої постанови мала стати мотивація морально-психологічного стану та належний рівень виконання службових обов’язків, зокрема, військовослужбовцями ЗСУ щодо захисту незалежності, територіальної цілісності та державного суверенітету України.

За змістом частини першої статті 9 Закону України від 20 грудня 1991 року №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон №2011-XII) держава гарантує військовослужбовцям достатнє грошове забезпечення. Вказана гарантія передбачає виплату військовослужбовцям грошового забезпечення у розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України та у порядку визначеному Міністром оборони України (частина четверта статті 9 Закону № 2011-XII).

Крім того, у подальшому Законом України від 28 червня 2023 року №3161-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» (далі – Закон №3161-IX), Закон №2011-XII було доповнено статтею 9-2 такого змісту: «Стаття 9-2. Додаткова винагорода військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України».

Прийняття Закону №3161-IX створило відповідні умови для забезпечення належного рівня соціального захисту військовослужбовців шляхом законодавчого врегулювання питань виплати додаткової винагороди під час дії воєнного стану.

Абзацами 5, 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2001 року №104 «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій» (далі -Постанова № 104) визначено, що виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів тих державних органів, установ та організацій, до яких відряджені, зокрема, зазначені військовослужбовці. За відрядженими особами зберігаються всі види матеріального забезпечення за попереднім місцем служби, гарантії щодо соціального захисту, передбачені законодавством, за рахунок бюджетів, зокрема, ЗСУ.

Також Верховний Суд у зразковій справі №640/13029/22 врахував раніше сформовану правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 11 липня 2019 року у справі № 807/1920/16, відповідно до якої відрядженим військовослужбовцям виплачуються види матеріального забезпечення, визначені законодавством для військовослужбовців, за рахунок коштів установи, до якої останній був відряджений.

У зв`язку з цим, Верховний Суд дійшов висновку про те, що на виконання абзацу 2 пункту 1 Постанови №168, Національний центр управління та випробувань космічних засобів зобов`язаний був прийняти наказ про виплату позивачу спірної додаткової винагороди у період з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2022 року у розмірі 30000 грн щомісячно.

Як правильно визначити відповідача у справі про стягнення додаткової винагороди, передбаченої Постановою №168?

Верховний Суд указав на те, що відповідачем у справі повинна бути юридична особа, яка має самостійний баланс, реєстраційні, валютні та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та банку, печатку, штамп і бланки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Таким чином, відповідачем має бути, установа відповідальна за нарахування та виплату грошового забезпечення.

Чи є відсутність бюджетних асигнування причиною для ненарахування та невиплати додаткової винагороди, передбаченої Постановою №168?

Верховний Суд у зразковій справі №640/13029/22 врахував правову позицію Верховного Суду, що викладена у постанові від 16 червня 2020 року у справі № 206/4411/16-а про те, що реалізація особою права, що пов`язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних, чинних на час виникнення спірних правовідносин, нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань.

У зразковій справі № 640/13029/22 Верховний Суд дійшов висновку, що посилання відповідача на відсутність виділених з Державного бюджету коштів як на причину невиконання покладеного на нього обов`язку щодо проведення нарахування та виплати спірної допомоги є необґрунтованими.

Отже військовослужбовці, які були відряджені до державних органів, установ та організацій мають право отримувати додаткову винагороду, передбачену постановою №168.

Поділитися матеріалом:
Інша аналітика